Zorgverzekeraars stoppen met eigen lijst van vergoede en niet vergoede behandelingen

22-10-2014

Zorgverzekeraars Nederland stopt met de publicatie van lijsten van behandelingen die wel en niet vergoed worden. Dit meldt de koepel van verzekeraars op haar website. ZN laat de beoordeling welke interventies  voor vergoeding in aanmerking komen voortaan over aan het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). 

Afgelopen juni publiceerde ZN nog een geactualiseerde versie van het “Dynamisch overzicht van (psychologische) interventies binnen de GGZ”, zoals de lijst officieel heet. In de praktijk stond de lijst bekend als de ‘groene’, ‘oranje’ en ‘rode’ lijst, voor behandelingen die wel, niet, of alleen voor specifieke stoornissen vergoed werden.

Beroepsverenigingen: effectiviteit behandelingen is zaak van de professie

De NVGzP en andere beroepsorganisaties zijn altijd zeer kritisch  geweest over de lijsten van ZN.  Met de lijsten gingen de zorgverzekeraars volgens veel professionals op de stoel zitten van de behandelaar. Niet zorgverzekeraars, maar de professie zelf dient te bepalen welke interventies wel en niet effectief zijn. Bovendien was er veel kritiek op de kwaliteit van de lijsten. ZN pretendeerde dat de  lijst een afspiegeling was van de stand van de wetenschap en de praktijk, maar door deskundigen werden de lijsten bekritiseerd als willekeurig, onlogisch en onvolledig. Ze omvatten slechts een fractie van de behandelingen die in de GGZ in gebruik zijn, en komen vaak niet overeen met wetenschappelijke inzichten en door de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen voor behandeling.

Het besluit van ZN is een reactie op een brief  die een aantal partijen uit het bestuurlijk akkoord op 13 oktober jl. aan ZN stuurden. Tot de ondertekenaars behoorden de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het NIP, GGZ Nederland en de NVVP . In de brief werden de bezwaren tegen de dynamische lijst nogmaals uiteengezet. Dit is voor ZN aanleiding geweest om de lijst in te trekken.

Publieke verantwoording

Anders dan ZN (de koepel van zorgverzekeraars) is het Zorginstituut Nederland een publiek orgaan, dat valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van VWS. Daarmee wordt de beslissing over welke behandelingen vergoed worden overgeheveld weer een zaak van publieke discussie, in plaats van een eenzijdige aangelegenheid van zorgverzekeraars.

Of er in de praktijk veel zal veranderen door  het besluit van ZN is overigens de vraag. CVZ kwam in het kader van haar rapport over verzekerde zorg  in 2013 met een eigen lijst, maar deze kwam in grote lijnen overeen met de lijst die toen door de zorgverzekeraars was opgesteld. Door de beroepsgroep werd zij dan ook net zo kritisch ontvangen als de lijsten van ZN. Daarnaast houden individuele verzekeraars de mogelijkheid om hun eigen beoordeling te maken van interventies die wel en niet vergoed worden.

 

 

 

 

One thought on “Zorgverzekeraars stoppen met eigen lijst van vergoede en niet vergoede behandelingen

 1. Mogelijk interessante aanvulling op bovenstaande bericht.
  Aangezien de psychomotorische therapie onterecht en onjuist geplaatst was op de ‘rode lijst’, zijn we als beroepsvereniging de afgelopen periode aan de slag geweest om deze fout te (laten) herstellen.
  Vorige week vrijdag is er uiteindelijk een gesprek geweest met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de NVPMT. Hieruit is het volgende gekomen dezelfde middag bevestigd is middels een brief:

  “Zorgverzekeraars Nederland publiceert uiterlijk maandag 20 oktober 2014
  een bericht op de website http://www.zn.nl waarin melding wordt gemaakt van
  het besluit van ZN en haar leden om het “dynamisch overzicht
  (psychologische) interventies binnen de GGZ – versie mei 2014” van
  dezelfde website te verwijderen. In dat bericht wordt tevens toegelicht
  waarom hiertoe besloten is.”

  Voor wat betreft de psychomotorische therapie heeft ZN schriftelijk aangegeven dat:
  “… de inzet van PMT binnen een multidisciplinaire behandeling onder eindverantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar geen enkel bezwaar is.”

  En:
  “Wij hebben onze leden expliciet gewezen op het feit dat PMT onjuist vermeld
  staat op de dynamische lijst (versie mei 2014) en hen geadviseerd – in het
  geval zij de lijst onder eigen verantwoordelijkheid willen continueren – deze
  fout te herstellen en hierover helder te communiceren naar alle betrokkenen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.