Zorgverzekeraars slaan oproep NZa in de wind: geen budgetneutrale overgang naar ZPM

18-11-2021

Zonder duidelijke toelichting hebben zorgverzekeraars het dringende advies en het uitgangspunt van de overgang naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) in de wind geslagen: sommige zorgverzekeraars hanteren grote afslagen op de door de NZa vastgestelde tarieven van het ZPM in 2022. Gezien de al verlaagde tarieven voor de vrijgevestigden binnen het ZPM, is dit een ongewenste ontwikkeling.

Naast de grote afslagen bieden zorgverzekeraars ook lage omzetplafonds, waardoor vrijgevestigden nog verder in het nauw komen. Tel daarbij op dat onduidelijk is op welke manier de implementatiekosten worden vergoed en het is duidelijk dat de implementatie van het zorgprestatiemodel kan leiden tot grote financiële problemen voor vrijgevestigde psychologen.

Vervolgstappen
Uiteraard is de NVGzP niet de enige beroepsvereniging die hierover alarmerende signalen krijgt van haar leden. Zodoende is de NVGzP samen met het NIP en de NVP in overleg welke (extra) stappen wij kunnen zetten om deze ongewenste situatie te veranderen. In ieder geval zullen wij in het webinar van 8 december de aanwezige zorgverzekeraars bevragen over de aanleiding en de onderbouwing hiervan.

Uiteraard houden wij jou op de hoogte welke stappen de NVGzP gaat zetten om een budgetneutrale overgang naar het ZPM te realiseren.

Geluiden
De NVGzP is benieuwd naar de contracten die onze vrijgevestigde leden aangeboden krijgen van de zorgverzekeraars. Deze contracten en de gevolgen voor jouw praktijk, horen wij graag zodat wij deze kunnen meenemen in onze verdere lobby. Hiertoe kun je contact opnemen met Joost Kamoschinski via jkamoschinski@nvgzp.nl.