Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen toegelicht

02-05-2019


Prof. dr. Ton van Balkom is psychiater en voorzitter van de werkgroep Zorgstandaard Angststoornissen. 

In deze video geeft hij een korte toelichting op de zorgstandaard.

Psychische problemen kunnen enorm ontwrichtend zijn. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, weten dat als geen ander. Wanneer zij in al hun kwetsbaarheid een beroep doen op professionele hulp, moeten zij kunnen rekenen op de grootst mogelijke deskundigheid van beroepsbeoefenaren.

Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verder te verbeteren, hebben beroepsbeoefenaren, patiënten en hun naasten gewerkt aan de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen.

NB: In 2017 en 2018 hebben de NVGzP, NIP en VGCt met subsidie van het NKO (inmiddels opgegaan in Akwa GGZ) gezamenlijk de e-learning Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen ontwikkeld. Lees hier het nieuwsbericht.