Zorgorganisaties willen uitstel Wet zorg en dwang

18-04-2019In een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS pleiten zeven organisaties daarom voor uitstel van de wet die op 1 januari 2020 van kracht zou moeten worden.

De brief aan het ministerie van VWS is ondertekend door ActiZ, Verenso, Zorgthuisnl, LHV, NVAVG, NIP en VenVN. De organisaties benadrukken dat zij niet het doel van deze wet – en de gerelateerde Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) – ter discussie willen stellen.

“De wetten moeten leiden tot kwaliteitsverbetering in de zorg; er moet een slag gemaakt worden in het voorkomen van dwang en drang. Onvrijwillige zorg voorkomen als dit niet nodig is, is een goed streven. Wij zien echter niet hoe de voorliggende Wzd gaat bijdragen aan dit doel. Mogelijk ontstaan door de (te snelle) invoering zelfs onvoorzienbare risico’s in de zorg voor de meest kwetsbare mensen”, schrijven de verenigingen.

Bron: Skipr