Zorginstituut: zorgverzekeraars moeten alle NAO-classificaties vergoeden

12-09-2015

Peter van Drunen

Zorgverzekeraars mogen niet eigenstandig sommige NAO-stoornissen uitsluiten van vergoeding van zorg. Dit stelt het Zorginstituut in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland.

De kwestie van de vergoeding bij NAO-stoornissen was bij het Zorginstituut aangekaart door de LVVP. Aanleiding was het beleid van Menzis inzake de vergoeding bij NAO-stoornissen. Menzis wilde alleen zorg vergoeden bij NAO-stoornissen, die in de DSM-IV als voorbeeld worden genoemd.

Het Zorginstituut stelt dat deze inperking niet is toegestaan. Volgens de huidige regelgeving geeft een DSM-IV-classificatie NAO aanspraak op vergoeding van zorg, als tenminste ook aan alle andere eisen voor vergoeding is voldaan. Deze aanspraak beperkt zich niet tot de voorbeelden van NAO’s, zoals die in de DSM-IV onder de diverse kopjes betreffende NAO’s worden weergegeven. Dus ook als er een NAO geclassificeerd wordt die buiten de NAO-voorbeelden valt, geeft dit aanspraak op geneeskundige GGZ, indien verzekerde daar redelijkerwijs op is aangewezen.

De uitspraak van het Zorginstituut onderstreept dat zorgverzekeraars niet eenzijdig beperkingen kunnen opleggen aan het pakket verzekerde zorg, zoals dit door het Zorginstituut is omschreven.

N.B. Eerder heeft het Zorginstituut voorgesteld om bij de invoering van de DSM-5 wel selectiever te worden met de vergoeding van ‘andere gespecificeerde stoornissen’, zoals NAO-classificaties in de DSM-5 worden genoemd. Dit voorstel is nog steeds in studie. Zie hier voor nadere informatie.

Klik hier  voor de brief van het Zorginstituut

Zie voor meer informatie over het pakket verzekerde zorg Basis GGZ in hoofdlijnen, hoofdstuk 6.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.