Zorginstituut positief over ontwikkeling verslavingszorg

21-03-2016

Binnen de verslavingszorg zijn de afgelopen anderhalf jaar belangrijke stappen gezet in de richting van een betere zorg en gepast gebruik van zorg. Dat concludeert het Zorginstituut in een evaluatierapport dat vorige week verscheen.

De evaluatie is een vervolg op het rapport “Verslavingszorg in  beeld“, dat het Zorginstituut eind 2014 publiceerde. In dit rapport werd onder andere geconstateerd dat vaak weinig bekend is over de effectiviteit van behandelingen en dat de regels voor indicatiestelling en vergoeding onvoldoende helder zijn.

In de recente evaluatie is nagegaan wat er gebeurd is met de aanbevelingen die het Zorginstituut in zijn eerdere rapport deed. Het Zorginstituut constateert dat  op korte termijn al veel verbeteringen zijn gerealiseerd of in gang gezet. Men is met name positief over de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Dit netwerk heeft momenteel drie zorgstandaarden in ontwikkeling op het gebied van verslavingszorg: een zorgstandaard ‘Opiaatverslaving’, een zorgstandaard ‘Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving’ en een multidisciplinaire richtlijn ‘Niet-opioïde drugs’. Deze zullen begin 2017 gereed zijn en kunnen de basis vormen voor een generieke standaard ‘Verslavingszorg’.

Klik hier voor brief Zorginstituut aan de minister met de belangrijkste bevindingen van het onderzoek

Klik hier voor het integrale rapport

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.