Zorginstituut neemt regie op onderdeel regiebehandelaarschap Kwaliteitsstatuut GGZ

07-10-2019

Zorginstituut Nederland neemt bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’.

Partijen bereikten de afgelopen maanden geen consensus over een eenduidige omschrijving van het regiebehandelaarschap. Op een aantal andere onderdelen, zoals het verbeteren van informatie over de behandeling van patiënten, is wel vooruitgang geboekt.

Het Zorginstituut vraagt daarom partijen een tussentijdse versie van het Kwaliteitsstatuut aan te bieden voor opname in het Register.

Zie het nieuwsbericht op zorginstituutnederland.nl (3 oktober 2019)

Besluit Zorginstituut sluit aan op oproep beroepsverenigingen
De NVGzP, het NIP, NVO en P3NL hebben in juni in een brandbrief aan het Zorginstituut al aangedrongen op het overnemen van de regie op de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Het besluit van het Zorginstituut om de regie over te nemen over het regiebehandelaarschap en de nieuwe opzet van het statuut, sluiten goed aan bij de oproep in onze brief.

Ook neemt het Zorginstituut ons advies over om het gebruik van de ontwikkelde zorgstandaarden nadrukkelijker te betrekken bij de doorontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden om passende zorg op de juiste plaats door de juiste professional te bieden.

Verbeterde versie Kwaliteitsstatuut in 2020
Een nieuw en wezenlijk anders Kwaliteitsstatuut wordt niet eerder verwacht dan 2021. Komend jaar zal een aangepaste versie van kracht zijn waarover partijen in principe akkoord zijn.

Deze versie is een verbetering van het bestaande Kwaliteitsstatuut. Zo komt er op aandringen van het de NVGzP, het NIP, NVO en P3NL meer ruimte voor medebehandelaren en worden ook klinisch neuropsychologen nadrukkelijker als regiebehandelaar gepositioneerd. Ook worden de invulformats voor het Kwaliteitsstatuut verbeterd.