ZN publiceert voorschrift zorgtoewijzing

23-11-2018


Zorgverzekeraars Nederland heeft op haar website 
het voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2019 gepubliceerd.Het voorschrift maakt onderdeel uit van de Wlz-overeenkomst 2019 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en sluit aan bij het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren.

Het voorschrift is van toepassing op alle cliënten met een geldig indicatiebesluit voor zorg die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het Voorschrift Zorgtoewijzing volgt de processtappen die de cliënt in de Wlz doorloopt. Wijzigingen naar aanleiding van de NZa-beleidsregels zijn daarin verwerkt en ZN heeft een stap gezet om de administratieve lasten te beteugelen. Het voorschrift zorgtoewijzing 2019 is vindbaar op de site van ZN en die van de zorgkantoren.