Zaak WhatsApp als therapeutisch middel

04-07-2018

Klacht inspectie tegen een gz-psycholoog/psychotherapeut die WhatsApp inzet als therapeutisch middel.

Kern van de klachtonderdelen is of verweerder als psychotherapeut en klinisch psycholoog professioneel heeft gehandeld zoals bij een dergelijke casus verwacht mag worden.

De gz-psycholoog/psychotherapeut geeft aan een actieve bijdrage te hebben gegeven om binnen haar persoonlijkheid, maar ook daarbuiten, verbindingen te doen ontstaan waardoor de patiënte in haar kracht is gekomen. Daarbij is via WhatsApp procesgericht ondersteunend therapeutisch contact gemaakt, ter overbrugging naar klinische behandeling, op een moment dat de patiënte een ernstig gevaar vormde voor zichzelf en voor anderen en face to face contact niet aankon.

Kern van de klachtonderdelen is de vraag of verweerder als psychotherapeut en klinisch psycholoog professioneel heeft gehandeld zoals bij een dergelijke casus verwacht mag worden. Het college stelt bij die beoordeling het volgende voorop. Verweerder was voor aanvang van de behandeling gewaarschuwd voor mogelijke problemen met deze patiënte en voor het feit dat er sprake was van zeer ingewikkelde problematiek. Desondanks heeft hij haar in behandeling genomen en is hij meegegaan in een grenzeloze vorm van contact via WhatsApp. Dit is een vorm van contact die absoluut niet past bij de therapie die de patiënte gezien op haar problematiek (DIS) nodig had en waarvoor bewijs van effectiviteit ontbreekt.

Zie verder: tuchtrecht.overheid.nl