Wzd-arts wordt Wzd-functionaris

20-06-2019Na bespreking in de Tweede Kamer is het nagenoeg rond dat ook gz-psychologen en orthopedagoog-generalisten binnen de Wet zorg en dwang (Wzd) zelfstandig onvrijwillige zorg binnen de gehandicapten- en ouderenzorg beoordelen. Hierbij is het wel van belang dat de problematiek, welke ten grondslag ligt aan de onvrijwillige zorg, valt onder het deskundigheidsgebied van desbetreffende beroepsgroep.

Binnen het wetsvoorstel ‘Zorg en Dwang’ werd gesproken over de Wzd-arts die alle onvrijwillige zorg zou moeten beoordelen. Na lobby van beroepsverenigingen en werkgeversorganisaties, is het nu bijna rond dat ook orthopedagoog-generalisten en gz-psychologen binnen hun eigen deskundigheidsgebied deze beoordeling onafhankelijk kunnen doen. Zodoende is de term Wzd-arts vervangen door de term Wzd-functionaris.

De stemming over dit voorstel is aanstaande dinsdag. Het feit dat de minister dit voorstel onderschrijft, maakt dat invoering hiervan hoogstwaarschijnlijk doorgang vindt.

Meer informatie kun je hier vinden.