Word ook docent bij een opleidingsinstelling!

24-10-2018

Met grote regelmaat komen wij binnen de NVGzP bijzonder betrokken en actieve leden tegen. Ze willen zich inzetten voor de vereniging, maar ook vaak voor de opleidingsinstellingen.

Gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die ook iets vinden van wat bijvoorbeeld gz-psychologen moeten weten over hun beroepsidentiteit, rolontwikkeling en positionering als BIG-geregistreerde psycholoog of over inhoudelijke vakken, zoals de waarde van transdiagnostisch werken en de dilemma’s daarin.

Nu er meer opgeleid mag worden, wordt het nog belangrijker dat de eigen beroepsgroep, werkzaam in het veld, deel uit maakt van de opleiding. Waar ontwikkelt het vak zich naar toe, hoe zorgen we dat gz-psychologen en specialisten die de meest actuele kennis hebben, les geven bij de opleidingsinstellingen? Voor de NVGzP is het faciliteren van dit proces een vorm van kwaliteitsborging. Het vak van gz-psycholoog is zich aan het professionaliseren door de (post)academische kennis en houding te combineren met de ambachtelijke vaardigheden uit de klinische praktijk en wij willen er alles aan doen om te zorgen dat dit een succes wordt, is en blijft.

Lees ook de blog van Marc Verbraak: een gz-psycholoog is ook een docent.

Dus meld je aan en geef je op bij de opleidingsinstelling die jou het meeste aanspreekt.