Wil jij namens de NVGzP deelnemen aan de algemene vergadering van FBZ?

03-04-2018

Zoals eerder bericht, zoekt de NVGzP aansluiting bij de FBZ, om de belangen van gz-psychologen in dienstverband nog beter te kunnen behartigen. De daarvoor benodigde statutenwijziging ligt binnenkort voor in de Ledenraad en de formele aanvraag ligt eind april voor in het bestuur van de FBZ. Ondertussen werken we aan het compatibel maken van onze eigen ledenadministratie en natuurlijk aan de inhoudelijke afstemming met FBZ.

Voor die afstemming zoeken we een afgevaardigde, die namens de NVGzP deel wil nemen aan de Algemene Vergadering van FBZ, zes keer per jaar. Daarin worden de cao-onderhandelingen voorbereid en vindt uitwisseling plaats tussen de verschillende beroepsverenigingen die bij de FBZ aangesloten zijn. Verder onderhoudt de afgevaardigde contact met een onderhandelaar van FBZ, die ook vragen van leden kan beantwoorden of verwijzen.

Ook bij andere ontwikkelingen die we samen met de FBZ verkennen of aangaan, zoals OR-verkiezingen en individuele dienstverlening, is de input van NVGzP-leden noodzakelijk. Wil je hierbij betrokken zijn, plaats dan een bericht op ons forum in het NVGzP-portal.