Wijziging zorgverzekeringswet: Eerste Kamer vraagt voorlichting Raad van State

01-10-2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag 29 september op initiatief van de vaste commissie voor VWS besloten om  voorlichting te vragen van de Raad van State over de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Deze wijziging moet het mogelijk maken dat verzekeraars niet-gecontracteerde zorg niet langer hoeven te vergoeden. 

De Eerste Kamer vraagt de Raad van State hoe het voorgestelde nieuwe artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zich verhoudt tot de relevante Europees- en internationaalrechtelijke criteria op het terrein van de interne markt en het grensoverschrijdend verkeer; in het bijzonder tot de EU-richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van de patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

De NVGzP heeft samen met de NVO, de NVP, het NIP, de Vereniging EMDR en de VGCt protest aangetekend tegen de voorgestelde wijziging, zowel richting de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. De wijziging betekent namelijk een aantasting van de grondrechten van cliënten en het vergroot de macht van de zorgverzekeraars. En dat terwijl er geen spoor is van het beoogde gelijke speelveld tussen aanbieders en zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Wij vinden het dan ook goed, dat er nu kritisch gekeken wordt naar de effecten, rechtmatigheid en consequenties van de voorstellen die voorliggen.

Het debat over het wetsvoorstel stond oorspronkelijk gepland voor dinsdag 29 september. Het verzoek om voorlichting van de Raad van State geeft aan dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel serieus bekijkt, en niet van plan is zonder meer akkoord te gaan. De Eerste Kamer heeft de Raad van State verzocht de voorlichting bij voorkeur uiterlijk 23 oktober 2014 toe te sturen. Het kabinet is er veel aan gelegen het wetsvoorstel nog dit najaar door de Eerste Kamer te loodsen.

Bron: Eerste Kamer, NVO

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.