Whitepaper ROM en benchmarking in de jeugdhulp

08-11-2016

De Expertraad Kinderen en Jeugd van de Stichting Benchmark GGZ en het Kenniscentrum K&J-psychiatrie biedt u met gepaste trots deze whitepaper aan:

Routine Outcome en Monitoring en Benchmarking: een zaak van velen

Het doel van deze publicatie is een overzicht te bieden van ervaringen en resultaten van Routine Outcome Monitoring (ROM) en benchmarking in de jeugdhulp zoals die zijn opgedaan en verzameld door leden van de Expertraad Kinderen & Jeugd van de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Door deze ervaringen en resultaten met een groter publiek te delen wil de Expertraad een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en het gebruik van ROM in instellingen in de zorg voor jeugdigen. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan de plaats van de Expertraad K&J in het kader van de SBG en aan het werk dat de Expertraad de afgelopen jaren gedaan heeft. Tevens worden een aantal ‘lessons learned’ op een rijtje gezet. Duidelijk zal worden dat ROM niet iets is wat zich na een kick off in een instelling vanzelf wel zal verspreiden. ROM is een zaak van velen en die velen zullen gehoord en bediend moeten worden om ROM optimaal tot zijn recht te laten komen. Afgesloten wordt met een schets van een ‘ideale situatie’ van ROM en benchmarking, een aantal obstakels die het bereiken van deze situatie in de weg staan en een aantal aanbevelingen om die te overwinnen.

Op dit moment wordt nog onderzocht of en hoe de dataverzameling voor ROM-data in de jeugdhulp gestalte zal krijgen nu deze zorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. U kunt deze whitepaper beschouwen als een tussentijdse stand van zaken totdat er duidelijkheid is over het zorgdomein Kind & Jeugd. SBG ondersteunt de dataverzameling voor het zorgdomein K&J nog tot eind 2017 en stelt de bestaande infrastructuur uiteraard ter beschikking indien gemeenten en zorgaanbieders tot overeenstemming komen over de verzameling van uitkomstindicatoren en de inzage in deze data door gemeenten.

Wij wensen u veel inspiratie toe.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie contact op willen nemen, dan kan dat via het SBG secretariaat:
info@sbggz.nl of 030-2299090

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.