Wetenschap toegankelijker maken voor leden van de NVGzP

23-06-2021

Voor veel collega’s blijkt het, als je niet als onderzoeker werkt of in opleiding bent, ingewikkeld om goed op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld niet genoeg tijd, geen toegang tot een database, of vindt wetenschappelijke artikelen droog of ontoegankelijk geschreven. Voor mij herkenbaar, en tegelijkertijd lastig, omdat we nieuwe inzichten wel graag mee willen nemen om de beste zorg te kunnen bieden. De NVGzP heeft mij gevraagd, in het kader van de managementopdracht voor mijn opleiding tot klinisch psycholoog, of ik wil onderzoeken wat leden nodig hebben om laagdrempelig ‘up-to-date’ te blijven.

Vragenlijst
Een collega heeft eerder het nodige voorwerk verricht en aan aantal opties onderzocht. Hierop voortbordurend heb ik aan een deel van de leden en een aantal niet-leden een vragenlijst gestuurd, mogelijk heb je die voorbij zien komen. Hiermee onderzocht ik op welke manier de NVGzP het haar leden gemakkelijker kan maken om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Ik legde een aantal middelen en mogelijkheden voor en gaf ruimte voor suggesties. 133 collega’s van verschillende sectoren, functies en leeftijden hebben de vragenlijst ingevuld.

Artikel van de week, app, webinars en masterclasses
De resultaten zijn inmiddels verwerkt. Er is met name veel interesse voor een ‘artikel van de week’ met een korte samenvatting van recent en/of impactvol onderzoek. Ook een app met samenvattingen van wetenschappelijke artikelen en webinars dan wel masterclasses scoorden hoog. Op dit moment ben ik aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de NVGzP om dit aan te bieden aan haar leden. Zo zijn wij in gesprek met enthousiaste collega’s die een wetenschappelijke app aan het ontwikkelen zijn. Een heel tof initiatief! De app wordt na de zomer gelanceerd en uiteraard kunnen de leden van de NVGzP deze gaan gebruiken. Via de NVGzP-nieuwsbrief en social media volgt hier later meer informatie over.

Plannen uitwerken en implementeren
In de tussentijd ben ik druk aan het verkennen wat er nog meer mogelijk is en hoe. Voor november 2021 verwacht ik een aantal plannen uitgewerkt te hebben en hopelijk het een en ander te hebben geïmplementeerd. Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt! Ik hoop van harte dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan het toegankelijker (en misschien zelfs leuker) maken van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Eva Persoon,
GZ-psycholoog i.o. tot specialist