Wet verplichte ggz (Wvggz)

03-10-2018De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. 

In de Wvggz staat dat de cliënt voldoende invloed moet hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg.

  • Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren.
  • De cliënt heeft het recht om aan te geven welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft.
  • Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij de wensen van de cliënt in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.

Lees op de website van het Ministerie van VWS meer over deze wet.

Download Wet verplichte GGZ,

Leden van GGZ Nederland bereiden zich voor op de implementatie van de Wet Verplichte Ggz per 1 januari 2020. Vanuit het Landelijke Programma, dat de keteninformatisering inricht, zijn processchema’s opgesteld die ter ondersteuning van de lokale implementatie worden verspreid. Ook wordt het bronbestand meegezonden zodat instellingen er ook snel zelf mee aan de slag kunnen.

Lees er hier meer over.