Werkzaam in de Jeugd: op tijd stoppen met de JW321 en JW322

26-10-2018


Per 1 januari 2019 is het declaratiebericht JW321 en het retourbericht JW322 niet meer te gebruiken. Dit berichtenpaar wordt nu nog gebruikt voor het declareren van geleverde zorg tot en met 2017 in het kader van jeugd-ggz.

Uit een inventarisatie blijkt dat nog niet alle declaraties voor jeugdigen die t/m 2017 in zorg waren en volgens de dbc’s werden bekostigd zijn verwerkt en betaald. Het is raadzaam om hier nu actie op te ondernemen en hier afspraken over te maken met de gemeenten. Zorgaanbieders hebben een JW322 bericht van de gemeenten nodig ter bevestiging van hun ingediende declaratie. Ook voor de gemeenten geldt dat zij hun JW322-bericht voor het laatst kunnen versturen op 31 december 2018. Zorgaanbieders dienen dus ruim voor 31 december hun JW321 berichten te sturen.

Het stoppen met de iJW321/322-berichten betekent niet dat de rekening niet meer betaald wordt maar dat er buiten het berichtenverkeer om gefactureerd/gedeclareerd moet gaan worden. Voor het indienen van declaraties geldt een wettelijke termijn van vijf jaar.

Vragen
Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau of met de support desk van VECOZO

  • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl, 0800 222 11 22
  • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, kunnen hun vragen stellen over iWmo en iJw bij de support desk van VECOZO  013 – 46 25 641, support@vecozo.nl

Meer informatie