Werkplan Inspectie 2016: verpleeghuiszorg blijft speerpunt

20-01-2016

De verpleeghuiszorg blijft ook in 2016 een speerpunt binnen het werk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wat betreft de GGZ start de Inspectie met een project gericht op de reductie van somatische co-morbiditeit. 

Dit blijkt uit het werkplan van de Inspectie, dat op 14 januari werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

Verpleeghuiszorg: Lekeninspecteurs

De verpleeghuiszorg is een van de vijf ‘risicothema’s’ van de Inspectie voor 2015 en 2016.  Dit komt onder andere tot uitdrukking in intensief toezicht op zogenaamde ‘hoogrisico organisaties’. In 2016 verwacht de Inspectie 150 van deze organisaties onder de loep te nemen. Daarbij zal onder andere gebruik worden gemaakt van ‘lekeninspecteurs’, die de inspecteurs assisteren bij bezoeken aan zorginstellingen.

GGZ: somatische co-morbiditeit

Voor de GGZ is somatische co-morbiditeit in 2016 een speerpunt voor de Inspectie. Dit moet eraan bijdragen dat patiënten in de intra- en extramurale GGZ een gezondere leefstijl krijgen en zo minder risico lopen op comorbiditeit. Daarnaast moet het bijdragen aan bewustwording van de risico’s in de somatische zorg.

Bron: Werkplan_Inspectie_voor_de Gezondheidszorg 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.