Werkkaarten Akwa GGZ voor betrokkenen KOPP/KOV-problematiek

10-04-2020

Deze coronacrisis vraagt om heel veel extra aanpassingsvermogen van alle gezinnen. Door een psychische aandoening en/of verslavingsproblemen van de ouder(s), maar ook door andere problematiek als financiële, relatie- of woonproblemen wordt dit aanpassingsvermogen beperkt. Hierdoor kan de uitdaging voor het gezin te groot zijn of worden.

Werkkaarten ter ondersteuning
Om professionals, patiënten, kinderen, ouders en naasten te ondersteunen, zijn er door Akwa GGZ drie werkkaarten ontwikkeld met tips en handvatten hoe te handelen in deze coronatijd met KOPP/KOV-problematiek. Eén kaart ter ondersteuning van het kind in de knel, één voor de professional die betrokken is bij de zorg voor de ouder(s) met psychische en/of verslavingsproblematiek en één voor leerkrachten en scholen.

Deze werkkaarten zijn ontwikkeld voor de generieke module Zorg voor Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblematiek en hun kinderen (KOPP/KOV) en bevatten specifieke handvatten voor deze coronatijd. De werkkaarten vind je terug op het tabblad ‘aan de slag’.