Van de juridische helpdesk: Wennen aan de Wkkgz

20-06-2016

VvAA: Heiko van Es

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari in werking getreden. Deze wet bevat voor leden die een eigen praktijk hebben verplichtingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit. Zoals de vergewisplicht, waarover onderstaande column gaat. Ook verplicht de Wkkgz praktijkhouders vanaf 1 januari 2017 tot het hebben van een klachten- en geschillenregeling. De NVGzP is achter de schermen aan de slag met het actualiseren van haar huidige klachtenregeling. Tevens moet iedere praktijkhouder per 1 juli a.s. een procedure hebben voor het veilig melden, registreren en onderzoeken van incidenten.

De sollicitatieprocedure bij haar nieuwe werkgever verliep voor Karin op rolletjes. De nieuwe werkzaamheden waren uitdagend en er was een goede klik met haar toekomstige leidinggevende. Het afrondende gesprek over arbeidsvoorwaarden verliep echter niet zoals zij had gedacht. Een groot gedeelte van het gesprek ging over haar vorige leidinggevende, waarmee het niet boterde. Juist omdat Karin meer dan genoeg had van “omgevingssensibiliteit” en “het assertiviteitsspectrum” was zij op zoek gegaan naar een andere baan. Zij had niet verwacht dat de vervelende situatie bij haar huidige werkgever nu weer zo’n rol zou spelen.

Gesprekken als deze zullen door de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2016 vaker plaatsvinden. De Wkkgz bevat de zogenoemde vergewisplicht: de verplichting voor praktijkhouders in zorg om voor het inzetten van een zorgverlener (ook een waarnemer of uitzendkracht) na te gaan of deze op basis van het functioneren in het verleden geschikt is om zorg te verlenen.

Zo moet de werkgever niet alleen het CV, het identiteitsbewijs controleren, maar ook nagaan of de werknemer is ingeschreven in het BIG register én maatregelen van het Tuchtcollege opgelegd heeft gekregen. Hij moet bij eerdere werkgevers/opdrachtgevers informeren naar het functioneren van de zorgverlener én navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ houdt in een register bij welke zorgverleners een ernstig gevaar voor de patiëntveiligheid opleveren. Werkgevers moeten bij de IGZ een melding doen, als een werknemer vertrekt wegens ernstig disfunctioneren.

Moet u als werknemer dit allemaal afwachten of bestaan er voor u mogelijkheden om de uitvoering van de nieuwe vergewisverplichting gunstig te beïnvloeden? De volgende praktische tips zijn relevant:

  • Laat verwijten die niet terecht zijn niet onweersproken, ook niet als u toch al heeft opgezegd en daar geen energie meer in wil steken.
  • Als u naar aanleiding van een geschil overeenstemming heeft bereikt met uw werkgever om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, dan is het aan te bevelen om afspraken te maken over de inhoud van een getuigschrift en het afgeven van referenties.
  • Indien u een goede positie opgeeft voor uw nieuwe baan, spreek dan in goed overleg met uw potentiële nieuwe werkgever af dat eerst de vergewisplicht volledig wordt afgerond en dat pas na een positief resultaat de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt getekend en u uw oude baan opzegt.
  • Kies uw referenten met zorg en licht hen vooraf in.
  • Toon ook begrip voor de bijzondere interesse van uw nieuwe werkgever voor minder positieve zaken uit het verleden. Uw nieuwe werkgever is immers verplicht om de vergewisplicht na te leven.

Gelukkig voor Karin werd haar sollicitatie alsnog goed afgerond. Haar nieuwe werkgever was wel verplicht om de verkregen informatie met Karin te bespreken, maar het is aan de nieuwe werkgever zelf om een eigen oordeel te vormen over de geschiktheid van de sollicitant. Een rancuneuze ex-werkgever is dus vervelend, maar zeker niet beslissend voor het verdere verloop van uw carrière.

Mr.  Heiko van Es is senior juridisch adviseur VvAA Juridische advies& rechtsbijstand en verbonden aan de NVGzP/VvAA Juridische helpdesk.

De NVGzP/VvAA  Juridische helpdesk biedt advies en ondersteuning bij juridische kwesties op het gebied van je beroepsuitoefening. Je kunt terecht bij de Juridisch helpdesk als je lid of kennismakingslid bent van de VvAA of als je een apart abonnement hebt afgesloten voor de Juridisch helpdesk . Klik hier voor meer informatie 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.