Welkom bij de Wtza-wizard van Eldermans|Geerts

30-11-2021

Op 1 januari 2022 zal de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) in werking treden. De Wtza brengt verschillende, ook nieuwe, verplichtingen met zich voor zorgorganisaties. Door middel van het beantwoorden van de vragen in de Wtza-wizard van Eldermans|Geerts, kan informatie verkregen worden over de verplichtingen voor jou of jouw zorgorganisatie.

Meldplicht, vergunningsplicht en intern toezicht
De belangrijkste verplichtingen op grond van de Wtza zijn de meldplicht, vergunningplicht en het intern toezicht. Via de buttons van de Wtza-wizzard kun je via de buttons per verplichting, door middel van het invullen van vragen, zien wat deze verplichting voor jou of jouw zorgorganisatie betekent.

Jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering
Naast de meldplicht, vergunningplicht en het intern toezicht bevat de Wtza en aanverwante wet- en regelgeving ook verplichtingen ten aanzien van de jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering. Via de buttons van de Wtza-wizzard krijg je hiervan een kort overzicht.

Artikelen over de Wtza
Op de website van Eldermans|Geerts vind je verder meerdere artikelen die geschreven zijn over de Wtza, alsmede een FAQ over meldplicht, vergunningsplicht, intern toezicht, jaarverantwoording en financiële bedrijfsvoering.