18 januari 2018: NVGzP-congres ‘dilemma’s en innovaties in de diagnostiek’

01-11-2017

Op 18 januari 2018 staan wij graag met jou stil bij een dubbeljubileum; het 20-jarig bestaan van de GZ-psycholoog en het 5-jarig bestaan van de NVGzP. Dé aanleiding voor een congres over diagnostiek, één van de belangrijke kerncompetenties van de gz-psycholoog. Sprekers verzorgen een programma over dilemma’s en innovaties in de diagnostiek in de gezondheidszorgpsychologie.

Themasessies
Tijdens het congres kun je, naast het interessante plenaire programma, in drie sessierondes kiezen uit één van de volgende thema’s:

THEMASESSIE 1: INNOVATIES IN DE GGZ
Voorzitter: Arnold van Emmerik, voorzitter VGCt

A) Transdiagnostische factoren: Consequenties voor de diagnostiek
B) Psychopathologie en dynamische netwerkbenadering.
C) Gepersonaliseerde diagnostiek en monitoring

THEMASESSIE 2: ONTWIKKELING VAN GENERIEKE MODULES EN ZORGSTANDAARDEN
Voorzitter: Marc Verbraak, voorzitter NVGzP

A) NKO-GGZ: Tientallen nieuwe generieke modules en zorgstandaarden
B) Nieuwe zorgstandaarden en generieke modules; communicatie met de patiënt
C) Paneldiscussie over een geautoriseerde zorgstandaard NKO: Angststoornissen

THEMASESSIE 3: DIAGNOSTIEK EN SOMATISCHE COMORBIDITEIT
Voorzitter: Steven Fisher, voorzitter LVMP

A) Diagnostiek en somatische comorbiditeit in de GGZ vanuit het perspectief van chronische ziekte en multimorbiditeit (in het bijzonder diabetes mellitus)
B) Diagnostiek en somatische comorbiditeit vanuit neuropsychologisch perspectief.
C) Farmacoanamnese: Een essentieel onderdeel van de diagnostiek in de GGZ?

THEMASESSIE 4: JEUGD, JONGEREN EN GGZ
Voorzitter: Anneloes van Baar, hoofdopleider GZ-psychologie K&J

A) Transculturele hulpverlening in de jeugd-GGZ
B) Risicotaxatie als diagnostisch proces in de justitiële jeugdinrichting
C) Klinische toepassing van gaming

Uitgebreide informatie over de sessies vind je hier

Meld je nu aan en laat ons weten waar jij aan deel gaat nemen!