Weinig nieuws in rijksbegroting VWS 2020

20-09-2019

In de rijksbegroting van VWS dit jaar weinig vuurwerk: de contouren voor de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zijn al vastgelegd in de diverse hoofdlijnenakkoorden. Verdere uitwerking van deze hoofdlijnenakkoorden is zodoende voor elke sector uitgangspunt.

Contourennota 2020
Nieuw is dat VWS heeft aangekondigd voor het zomerreces 2020 met een contourennota te komen over de toekomstige organisatie van de zorg. Voornaamste reden is dat de grenzen van financierbaarheid en organiseerbaarheid van de gezondheidszorg steeds verder onder druk komen te staan. Daarnaast wil het ministerie van VWS met nieuw beleid het streven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ een boost geven.

Extra geld
Meer geld ziekenhuizen, ouderenzorg en jeugdzorg.
Voor de verpleeghuizen (500 miljoen) en de jeugdzorg (300 miljoen) is er extra geld beschikbaar.

Zorgbrede ambities
Andere ambities die binnen de diverse sectoren spelen:

  • De juiste zorg op de juiste plek
  • Maatgerichte zorg zo dicht mogelijk bij huis
  • Bevorderen gepast gebruik
  • Tegengaan praktijkvariatie
  • Terugdringen administratieve belasting
  • Beheersing uitgaven
  • Verbeteren arbeidsmarkt; meer opleiden, imagocampagne en taakdifferentiatie
  • Verbeteren samenwerking over de verschillende sectoren heen

Verder lezen
Alle stukken rond Prinsjesdag kun je hier vinden.