Wegwijzer ‘Het dossier in de jeugdhulpverlening’ gepubliceerd

29-03-2021


Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd ís door aangesloten beroepsverenigingen (NVO, NIP, BPSW) een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er nu deze uitgebreide wegwijzer gemaakt.

Uit een onderzoek onder jongeren, ouders en professionals in 2019 bleek dat er in de dagelijkse praktijk veel vragen spelen over het dossier:

  • Wat moet er in staan?
  • Wie mag het inzien?
  • Welke rechten hebben jongeren en ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind als het om het dossier gaat?
  • Wat als er foutieve informatie in staat?

In de wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud; wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met bijvoorbeeld ruwe testgegevens of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

Wegwijzer en meer informatie
De wegwijzer ‘Het dossier in de jeugdhulpverlening’ is hier te vinden.

Meer informatie over het programma ‘Zorg voor de jeugd’ vind je hier.