Wegwijzer en stroomdiagram over toestemmingsvereisten jeugdhulp

05-01-2021

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS (OnderToezichtStelling)? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven?

Over deze en andere vragen is een handige wegwijzer opgesteld.

In deze wegwijzer wordt uitgelegd:

  • Welke vereisten gelden voor het verkrijgen van toestemming voor het verlenen van jeugdhulp
  • Wat de mogelijkheden zijn voor jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers wanneer die toestemming niet verkregen wordt
  • Wanneer ook zonder toestemming sommige vormen van jeugdhulp kunnen worden gestart

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige hulpverlening en onvrijwillige hulpverlening wanneer de kinderbeschermingsmaatregel OTS van kracht is.

In de wegwijzer zit ook een handige stroomdiagram die in één oogopslag een duidelijke samenvatting geeft van de verschillende situaties en de benodigde toestemming.

Downloaden
De wegwijzer en het stroomdiagram kun je hier downloaden.

Webinar
Op 19 januari 2021 wordt er door verschillende partijen van het programma ‘Zorg voor de jeugd’ een webinar georganiseerd rond dit onderwerp aan de hand van de wegwijzer. Deelname is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp en deelname is gratis. Je kunt je hier aanmelden.