Nieuws vanuit Akwa GGZ

21-06-2021

 

Wegwijzer en keuzekaart voor patiënten met SOLK
Voor de zorgstandaard SOLK zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld die de patiënt en professional ondersteunen bij het toepassen van de zorgstandaard en het proces van samen beslissen.
De wegwijzer is bedoeld voor patiënten en hulpverleners in de eerstelijnszorg en laat zien welke zorgstandaard je wanneer kunt raadplegen bij chronische pijn. Download de wegwijzer hier.  
De keuzekaart geeft inzicht in de verschillende behandelopties om samen met de patiënt de juiste keuze te kunnen maken. Download de keuzekaart hier.
Klik hier voor de zorgstandaard SOLK.
Lees het artikel Behandelmogelijkheden voor patiënten met SOLK.

Hoe ga jij om met ‘samen beslissen’?
Akwa GGZ heeft een online panel van professionals. In het panel delen professionals ongeveer vijf keer per jaar hun meningen, expertises en ervaringen op relevante kwaliteitsthema’s. De onderwerpen variëren van zingeving in de psychische hulpverlening tot input voor de ontwikkeling van zorgstandaarden. Op dit moment gaat de vragenlijst over ‘samen beslissen’.
Meld je hier aan voor het panel en vul de vragenlijst in.
Lees meer over het online panel en bekijk uitkomsten van eerdere vragenlijsten.

Doe ook mee aan het onderzoek Zorgstandaarden in de praktijk
Samen met de Nederlandse ggz onderzoekt Akwa GGZ hoe zorgstandaarden deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Het onderzoek meet de toepasbaarheid van zorgstandaarden en de knelpunten daarvan in het veld. Met de opgetelde anonieme uitkomsten van deelnemende teams kunnen de zorgstandaarden en de implementatie ervan verder worden ondersteund en verbeterd .

Veronique Esman, directeur de Nederlandse ggz: “Het is belangrijk voor de sector omdat het onderzoek bijdraagt aan het verder ontwikkelen van de kwaliteit. We laten hiermee zien dat leren en verbeteren in een cyclisch proces voor ons een groot goed is.”
Lees meer en meld je team aan.