Website Kiezen in de GGZ

01-10-2018

In november gaat de website Kiezen in de GGZ live. Deze website ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende GGZ-behandelaar. De gegevens van zorgaanbieders op deze website zijn gebaseerd op de gegevens in het AGB-register. Wil je dat jouw organisatie of praktijk ook goed wordt gevonden en correct wordt vermeld, dan is het belangrijk dat je je gegevens van tevoren goed controleert. 

Je controleert je gegevens rechtstreeks in het AGB-register, of via de huidige proefversie van Kiezen in de GGZ. Wijzigingen geef je door aan Vektis via deze link. Uit testen met toekomstige gebruikers blijkt dat (ook) het vermelden van je website zeer op prijs wordt gesteld.

Over Kiezen in de GGZ
Kiezen in de GGZ is een initiatief van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met veldpartijen en Zorgverzekeraars Nederland. Zorginstituut Nederland is namens het ministerie van VWS de subsidiegever.

Op de website worden niet alleen basisgegevens getoond, zoals bijvoorbeeld adres en telefoonnummer, maar ook informatie over soorten behandeling, wachttijden en vergoedingen. Kiezen in de GGZ geeft straks een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van alle GGZ-aanbieders met een AGB-code.

Heb je andere suggesties voor de makers van Kiezen in de GGZ? Dan kun je die geven via de feedback-knop op de website. Dat wordt zeer op prijs gesteld.