Webinars programma Zorgprestatiemodel (ZPM) terugkijken

20-01-2021

Eind 2020 heeft het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) het nieuwe bekostigingsmodel en zorgvraagtypering vastgesteld. Dit betekent dat op 1 januari 2022 deze nieuwe bekostigingssystematiek en zorgvraagtypering ingevoerd worden in de curatieve GGZ. Een majeure operatie die veel vraagt van zorgaanbieders en vrijgevestigden om voor die tijd hun organisatie en financiering hierop voor te bereiden. In 2021 zullen – naast verdere uitwerking van het model – zodoende ook meerdere documenten en publicaties worden ontwikkeld die de implementatie van dit model ondersteunen.

Webinars
De afgelopen periode zijn er vanuit het programma drie webinars georganiseerd om zorgaanbieders en medewerkers binnen de curatieve GGZ en aanpalende sectoren op hoofdlijnen te informeren over deze bekostigingssystematiek.

Deze webinars zijn hier terug te zien. Zoals ook op de website te lezen, is het webinar van 30 november specifiek gericht op vrijgevestigden, waar het webinar specifiek voor de forensische zorg op 4 december is gehouden.

Meer informatie
Meer informatie over het zorgprestatiemodel kun je vinden op de website www.zorgprestatiemodel.nl. Onder het tabblad ‘aan de slag’ zijn daarnaast meerdere documentatie te vinden over actuele ontwikkelingen, evenementen en downloads.