Wat je echt moet weten uit de begroting 2019

20-09-2018


Na de zorgakkoorden en de plannen die minister De Jong heeft aangekondigd, is het goed om nog eens te kijken naar de beleidsagenda.

Dit is de snelste manier om inzicht te krijgen in de beleidsvoornemens en begroting van VWS:

  1. het deel uit de beleidsagenda over de GGZ onder de titel ‘Psychische kwetsbaarheid’.
    De beleidsagenda is bepalend voor het komende jaar.
  2. de thema’s GGZ en Preventie uit het deel Curatieve Zorg.

Voor meer achtergrondinformatie: zie de website Het Zorgverhaal