Waar staan we met de voorbereiding van de nieuwe Beroepenstructuur Psychologische Zorg?

01-04-2021

 

Vorig jaar, 26 oktober 2020, is het Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport. De voorgestelde beroepenstructuur is een transparante en solide structuur waardoor mensen die baat hebben bij psychologische zorg, beter (door)verwezen worden.

Work in progress: de impactanalyse
In januari kondigden we het al even aan: de minister wil, voordat ze een besluit neemt, weten of en zo ja welke gevolgen een nieuwe beroepenstructuur heeft voor onder meer de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Daarvoor is een zogenaamde impactanalyse nodig. Een onafhankelijke partij voert deze analyse uit en stemt af met VWS en de beroepsverenigingen. Voor een uitgebreide interviewronde in het veld zijn ook leden van de NVGzP, de NVP en het NIP benaderd. We verwachten, op basis van de nu bekende planning, dat eind mei de resultaten aan VWS kunnen worden aangeboden.

Op 1 april is de nieuwe programmamanager gestart
Ondertussen hebben we niet stil gezeten. De NVGzP, het NIP en de NVP hebben de afgelopen maanden een eerste programma-opzet op hoofdlijnen uitgewerkt. In dit programma zal de voorbereiding voor de implementatie van de beroepenstructuur alvast zoveel mogelijk worden voorbereid. Uiteraard in goede samenspraak met andere betrokkenen, zoals het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?
Zodra de minister positief besluit, kunnen wij in afstemming met alle relevante stakeholders direct aan de slag. In de roadmap staan de benodigde stappen op hoofdlijnen benoemd. Het is een globale roadmap die in de loop van het traject en in overleg met stakeholders ook steeds verder vorm krijgt en aangescherpt wordt. Uiteraard laten we het weten zodra er een besluit is en wat dat betekent voor het vervolgtraject. Hou dus je social media en onze nieuwsbrief in de gaten.

Meer weten over de beroepenstructuur?
Op deze pagina vind je meer informatie over de beroepenstructuur, o.a. de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, inclusief de bijbehorende antwoorden.