Vul de NZa monitor contractering GGZ in!

19-12-2019

Werk je in de GGZ: geef je mening over de contractering met zorgverzekeraars

In het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is afgesproken dat partijen zich inspannen om contracteren binnen de GGZ te stimuleren. Het contracteerproces is bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij het leveren van zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit en om zorgverzekeraars te ondersteunen bij de inkoop van goede en doelmatige zorg voor hun verzekerden. De NZa monitort jaarlijks of de contractering bijdraagt aan deze doelen en of meer zorgaanbieders contracten aangaan. De tweede monitor wordt in april 2020 gepresenteerd, op basis van de antwoorden op deze vragenlijst.

P3NL wil graag dat de ervaringen van de professionals gehoord worden. Daarom willen we je vragen om de vragenlijst zelf in te vullen als je vrijgevestigd bent, of de vragenlijst onder de aandacht te brengen van de instelling waar je werkzaam bent. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Ga naar de vragenlijst

Praktische info:

  1. Vul de enquête per zorgaanbieder één keer in.
  2. Invullen duurt ongeveer 20 minuten.
  3. Je kunt tussentijds pauzeren en op een later moment het invullen hervatten.
  4. Je kunt een pdf-versie van de vragenlijst downloaden. Dit is voor jouw gemak, zodat je in één document de vragen op een rij ziet. Je kunt echter alleen online deelnemen aan de enquête.
  5. Indien je de enquête volledig hebt ingevuld, ontvang je op het door jouw opgegeven e-mailadres een overzicht van alle vragen en de door jouw gegeven antwoorden.
  6. De deadline voor deelname is dinsdag 21 januari 2020.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met de NZa via info@nza.nl o.v.v. Monitor contractering ggz.