Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieder? Geef uw mening over het werken in de ggz via de enquête

17-06-2016

Vrijgevestigde NVGzP-leden kunnen meedoen aan het jaarlijkse onderzoek van het NIP naar de ervaringen van leden over het werken in de curatieve ggz. Dit jaar doen meerdere verenigingen binnen P3NL hieraan mee, ook de NVGzP.

Vrijgevestigde aanbieders (van zowel jeugd- als volwassen-ggz) kunnen hun mening kwijt over het zorgstelsel, het jeugdhulpstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten.

Waarom deze enquête? 

Het werkveld van de psycholoog is sterk in beweging. In 2014 is binnen de Zorgverzekeringswet voor de basis-ggz een nieuw stelsel ingevoerd en in 2015 is de jeugd-ggz volledig overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Om diversiteit in het zorgaanbod te behouden is het belangrijk dat zorgaanbieders volgens de professionele standaarden zorg kunnen aanbieden en dat het contracteerproces met verzekeraars/gemeenten goed verloopt. Het NIP krijgt via het Informatiecentrum en het online meldpunt regelmatig vragen en signalen binnen van leden dat dit niet altijd het geval is. Om de lobby richting o.a. ministeries, zorgverzekeraars, gemeenten, NZa en VNG meer kracht bij te zetten, willen we deze signalen cijfermatig onderbouwen. Het huidige onderzoek is een vervolg op de onderzoeken die in 2014 en in 2015 zijn uitgezet. De resultaten worden gebruikt in gesprekken met partijen als de NZa, VWS, verzekeraars, VNG en gemeenten.

Wat is de inhoud van de vragen die u kunt verwachten?

De vragen in de enquête gaan allereerst over de functionaliteit van het zorgstelsel en jeugdhulpstelsel. U kunt uw mening geven over de huidige productstructuur in de ggz, verwijzing en triage, maar ook over registratieverplichtingen en de administratieve lasten. Daarnaast worden vragen gesteld over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en/of gemeenten.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

In het najaar van 2016 worden de resultaten gepresenteerd via de website en nieuwsbrief. Vanaf dat moment worden de resultaten ook toegestuurd naar- en besproken met verschillende gesprekspartners.

Klik hier om naar de enquête te gaan

  • Lees hier de resultaten van het onderzoek naar het zorgstelsel en het inkoopbeleid in 2015

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.