Vrijgevestigd psycholoog: bent u voorbereid op digitale ROM aanlevering?

01-07-2016

Vanaf 1 oktober 2016 is iedere vrijgevestigde psycholoog verplicht om zijn of haar ROM-data aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Inmiddels zijn er weer belangrijke concrete stappen genomen. Deze zijn op een rij gezet door Stichting Vrijgevestigden Rommen (SVR).

Bekijk hieronder de info van SVR om u alvast voor te bereiden op 1 oktober:

Waarom benchmarken met ROM?
De ROM is een belangrijk instrument om de effectiviteit van de behandeling te meten en met uw cliënt te bespreken. De beroepsverenigingen raden hun leden daarom aan om ROM in de praktijk toe te passen. U kunt uw eigen ROM uitkomsten vergelijken met uw collega’s, zowel op landelijk niveau als binnen een regio. Eventueel kunt u deze informatie ook bespreken binnen een intervisiegroep om de ROM beter in te zetten en te gebruiken voor verbetering van behandeling.

“ROM is voor mij een bron voor reflectie met mijn collega’s”
– deelnemer Trimbos doorbraakproject

Medio 2017 kunt u rapportages inzien bij SBG in de Benchmark Rapportage Module (BRaM).  Standaard ziet u hierin:
– Uw eigen ROM-data die u heeft aangeleverd;
– Landelijke ROM cijfers;
– Clusters o.b.v. uw postcodegebied.

Lees meer over het wat, waarom en hoe van ROMmen en benchmarken

ROM is een verplichting vanaf 2017
Iedere zorgaanbieder dient vanaf 1 januari 2017 een overeenkomst te hebben met SBG om ROM-data aan te leveren. Dat staat expliciet vermeld in het verplichte kwaliteitsstatuut, omschreven in sectie B. Per 1 augustus 2016 kunt u deze overeenkomst voor aanlevering aanvragen, in het klantportaal van Stichting Vrijgevestigde ROMmen. Wij informeren u wanneer het klantenportaal open is.

Geen declaratie zonder ROM vanaf 2018
Vanaf 1 januari 2018 is er geen declaratie meer mogelijk als u niet digitaal ROM-data aanlevert. Kijk ook de website van VWS met meer informatie hierover.

Bent u goed voorbereid? Doe de check!
Nadat u zich (vanaf 1 aug. 2016) hebt ingeschreven in het klantenportaal, gaan softwareleveranciers, vanaf 1 oktober 2016, gefaseerd uw ROM-data aanleveren. Om te zorgen dat dit voor u mogelijk is, dient u zelf alvast een aantal zaken op orde te hebben. Doe de check om te zien hoe goed u bent voorbereid op het digitaal ROMmen.

Let op; De ROM-data bestaan uit gegevens van ROM (-vragenlijsten) én gegevens afkomstig uit de DBC of gb-ggz prestatie. Het kan zijn dat u deze gegevens digitaal verzamelt in één software-systeem (praktijk/EPD-systeem, inclusief ROM) of in twee software-systemen (praktijk/EPD-systeem en een apart ROM-systeem). Uw softwareleverancier is op de hoogte van de gegevens die moeten worden aangeleverd.

Deze ROM- en EPD-leveranciers zijn geïnformeerd over de aan te leveren gegevens en de manier om een koppeling te maken met de centrale infrastructuur. Uw softwareleverancier informeert u over de termijn waarop aanlevering aan SBG voor u mogelijk wordt gemaakt. U hoeft dus geen contact op te nemen met uw leverancier. U wordt benaderd. Staat uw leverancier niet op de lijst? Laat hen contact opnemen via  svr-leveranciers@infinitcare.com.

Privacy: veilige aanlevering
Waarborging van de privacy van cliënten is één van de randvoorwaarden voor de ROM aanlevering en bij de verwerking van ROM data. De informatiebeveiliging van de ROM data voldoet daarom aan de hoogste standaarden in de sector. De ROM data wordt bij aanlevering aan de Trusted Third Party, gepseudonimiseerd door ZorgTTP. En vervolgens worden de indirecte cliëntkenmerken ook nog eens gepseudonimiseerd aangeleverd aan SBG. Deze pseudonimisatie is onomkeerbaar. Dit betekent dat de data niet herleidbaar is naar een individuele cliënt.

Ook de herleidbaarheid naar de behandelaar is een belangrijk thema. De zorgverzekeraar heeft geen inzicht in uw individuele ROM-data. De zorgverzekeraar kan wel uw individuele ROM-responsepercentages inzien en resultaten op geaggregeerd cluster- en landelijk niveau. Uw individuele scores zijn overigens niet zichtbaar voor andere zorgaanbieders.

Bekijk de gehele infrastructuur en welke ‘stappen’ uw data doorlopen.

De te behalen ROM responsepercentages
Volgens landelijke afspraken moeten in 2017 van tenminste 15% van de afgesloten behandeling een ROM voor- en nameting worden aangeleverd. Dat percentage loopt op naar 50% in 2020. Er hoeven geen ROM data met terugwerkende kracht over voorgaande jaren worden aangeleverd. De responsepercentages gelden over alle behandelingen (GBGGZ en GGGZ) die in 2017 worden afgesloten. Dat kunnen dus ook behandelingen zijn die al in 2016 zijn gestart.

De volgende afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de te behalen ROM responsepercentages voor vrijgevestigden:

2017- 15%

2018- 25%

2019- 40%

2020- 50%

De juiste ROM instrumenten
Lees hier welke meetinstrumenten correct zijn voor centrale aanlevering van ROM data. Per 1 juli 2016 worden alleen nog OQ-45-SD (dit is een subschaal van de OQ45), BSI en SQ-48 als juiste meetinstrumenten voor de ROM in de volwassen GGZ geaccepteerd. Op deze pagina vindt u meer informatie, onder andere over de overgangstermijn.

Indien u jongeren tot en met 17 jaar in behandeling heeft, kunt u deze ROM’en met een meetinstrument naar keuze. Deze gegevens worden niet meegenomen in de data-aanlevering.

NZa/DIS vernietigt ROM-data 2014/2015/2016
Mogelijk heeft u eerder ROM data aan DIS aangeleverd, met als doelstelling aanlevering aan SBG. Per 1 januari 2017 gaat de NZa het aanleveren van ROM-data aan het DIS technisch niet meer mogelijk maken en de in haar bezit zijnde ROM-data vernietigen. DIS blijft wel de informatie over uw DBC-trajecten ontvangen zoals u dat gewend bent. Lees meer over de DIS

Klantenportaal met servicedesk per 1 juli 2016
Op 1 juli 2016 wordt het klantportaal, met servicedesk, geopend. Hier kunt u terecht met alle ‘hoe-vragen’ over bijvoorbeeld contractering, meetinstrumenten, data sets en andere zaken benodigd voor aanlevering van uw ROM-data. Zodra het klantportaal geopend is, informeren wij u hier weer verder over. Bekijk hier de overige data en mijlpalen

Volg een gratis webinar in september!
Op donderdag 8 september organiseren wij een webinar waar u praktische informatie ontvangt over onder andere het waarom van ROM en het aanleveren van ROM data. Zet de datum in uw agenda, meer informatie hierover volgt!

Veel gestelde vragen
Een aantal belangrijke vragen die u ons heeft gesteld hebben wij op een rijtje gezet:
• Welke software heb ik nodig om aan te kunnen leveren?
• Kunnen de ROM-data met terugwerkende kracht worden aangeleverd?
• Brengt ROMmen extra kosten met zich mee voor mij als vrijgevestigde?
• Wat gebeurt er als ik per 1-10-2016 geen ROM data aanlever?
Meer vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Vrijgevestigden ROMmen; www.stvgr.nl.

[cd_text]

6 thoughts on “Vrijgevestigd psycholoog: bent u voorbereid op digitale ROM aanlevering?

 1. Beste Jolie,

  De vergoeding voor ongecontracteerden wordt bepaald door de NZa tariefbeschikking. Je mag niet meer declareren dan het maximumtarief van de NZa. De NZa maakt in de tariefbeschikking geen onderscheid in het maximumtarief voor wel of niet ROMmen.

  Het lijkt mij ook vrij ondenkbaar dat in de polisvoorwaarden een onderscheid wordt gemaakt tussen de hoogte van de vergoeding waar de verzekerde aanspraak op kan maken. De beperking voor de vergoeding voor wel of niet gecontracteerd zal blijven, maar vanaf 2017 is dat onderscheid er voor wat betreft de restitutiepolissen in ieder geval niet meer : https://www.skipr.nl/blogs/id2778-we-zijn-er-nog-niet-met-de-polissen.html

  Karik

 2. Voor ongecontracteerden gelden dezelfde regels als voor gecontracteerden, dus dat wij als ongecontracteerden ook moeten ROMmen is helder. Ik vraag me alleen wel af of de consequenties wat betreft (restricties qua) vergoeding ook gelden voor ongecontracteerden. Ligt dit in de contracten besloten of geldt dit voor iedereen? Weet iemand dat?

 3. Dank voor uw antwoord. Ergens las ik dat pas vanaf 1 januari 2018 het niet ROMMEN tot gevolg heeft dat behandelingen niet meer vergoed worden. Klopt dit?
  Een andere vraag: Bestaat er gratis software voor alleen het ROMMEN? Ik gebruik namelijk verder geen software en ben dit ook niet van plan. Mijn facturen gaan met de postduif naar de client.

  1. Landelijk ROMmen is onderdeel van het model kwaliteitsstatuut voor de geneeskundige ggz. Behandelaren dienen te voldoen aan dit (ondertekende) statuut. Het niet naleven van het kwaliteitsinstituut – met andere woorden het niet aanleveren van ROM-data – heeft tot gevolg dat er vanaf 1-1-2018 geen declaratie meer mogelijk is.
   V.w.b. uw vraag over de software: U heeft een ECD/EPD- en een ROM-applicatie nodig om aan te kunnen leveren. Op deze site leest u hier meer informatie over: https://www.stichtingvrijgevestigdenrommen.nl/veelgestelde-vragen/software-nodig-om-aan-kunnen-leveren/

 4. Is het ROMMEN ook verplicht voor vrijgevestigde psychologen die uit principe geen contracten afsluiten met zorgverzekeraars en alleen werken in de Basis GGZ? Zo ja, hoe werkt dit dan?

  1. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van curatieve ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht ROM-data aan te leveren. De verplichting geldt voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgaanbieders in de ggz. De verplichting geldt niet voor behandelaren van cliënten en patiënten jonger dan 18 jaar.

Comments zijn gesloten