Vragenlijst monitor contractering GGZ

29-01-2019

Geef je aandachtspunten door voor de monitor contractering van de NZa

In het hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is afgesproken verder te werken aan de juiste zorg op de juiste plek, waarbij de behoefte en de kwaliteit van leven van de patiënt centraal staan.

Contractering is hèt vehikel om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. Het contracteerproces is bedoeld om enerzijds zorgverleners te ondersteunen om zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit te leveren en anderzijds om zorgverzekeraars te ondersteunen om voor hun verzekerden goede zorg doelmatig in te kopen.

Om zicht te houden op de manier waarop de contractering bijdraagt aan de doelen uit het hoofdlijnenakkoord, is afgesproken dat de NZa de ontwikkelingen in het contracteerproces volgt en daar tot en met 2022 jaarlijks een rapportage in de vorm van een monitor over uitbrengt. De NZa heeft een vragenlijst opgesteld voor zorgverleners en zorgverzekeraars. Met de resultaten van deze vragenlijst zal de NZa naar verwachting eind mei 2019 de eerste monitor contractering GGZ uitbrengen.

P3NL wil graag dat de ervaringen van de professionals gehoord worden. Daarom willen we je vragen om de vragenlijst zelf in te vullen als je vrijgevestigd bent, of de vragenlijst onder de aandacht te brengen van de instelling waar je werkzaam bent. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Je kunt de vragenlijst invullen tot 18 februari.

Je vindt de vragenlijst hier

Belangrijke informatie van de NZa over de vragenlijst
Om een zo volledig mogelijk beeld van het contracteerproces op te nemen in de monitor, is het van belang dat voldoende zorgaanbieders de vragenlijst invullen.

In de vragenlijst wordt gevraagd een aantal contactgegevens in te vullen. Reden daarvoor is dat we voor eventuele opvolgvragen graag contact met je opnemen. De door jou verstrekte gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat we zonder je uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geen informatie verstrekken die specifiek naar jou herleidbaar is. In de monitor zullen resultaten tevens niet herleidbaar zijn naar individuele zorgverzekeraars of zorgaanbieders.

We verwachten dat het invullen ongeveer 20 minuten van je tijd in beslag zal nemen.

Aanvullende praktische informatie:

  1. Je kunt nu beginnen aan de enquête.
  2. Het is niet de bedoeling dat je meer dan één enquête per zorgverlener indient.
  3. Je kunt tussentijds pauzeren en op een later moment het invullen hervatten.
  4. Indien je de enquête volledig hebt ingevuld, ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres een overzicht van alle vragen en de door jou gegeven antwoorden.
  5. De deadline voor deelname is maandag 18 februari 2019.

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met de NZa via info@nza.nl o.v.v. Monitor contractering ggz.