Vragenlijst: Afspraken beschikbaarheidsbijdrage opleidelingen

01-07-2021

Vanaf 1 januari 2020 is de beschikbaarheidsbijdrage voor opleidelingen verhoogd maar nog niet kostendekkend. Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft een wijzigingsbesluit vastgesteld waarin een aantal zaken vastgelegd is waaraan de praktijkopleidingsinstellingen moeten voldoen inzake opleidelingen of vergoedingen in tijd of geld voor de opleideling.

Dit wijzigingsbesluit treedt pas in werking nadat de beschikbaarheidsbijdrage is verhoogd door de NZa. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

De kamer Opleidelingen van de NVGzP wil heel graag weten van de opleidelingen in welke mate de instelling waar zij werkzaam zijn als opleideling, zich houdt aan de voorgestane afspraken.
Ben je in opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog of zit je in een TOP-klastraject, vul dan de vragenlijst in. De antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt.

De resultaten worden, waar dat kan, meegenomen in de voorbesprekingen voor de nieuwe cao GGZ en de nieuwe cao Ziekenhuizen dit later dit jaar starten.

Het invullen kost je niet meer dan 10 minuten en is van grote waarde in het realiseren van een eerlijke praktijkplaats gedurende je opleiding.

Vul de vragenlijst vóór 22 juli in via deze link.