Vragenlijst actualiseren zorgstandaard aanpassingsstoornissen (incl. overspanning en burn-out)

03-12-2020

De huidige zorgstandaard Aanpassingsstoornissen behandelt behandeling en begeleiding voor patiënten met een aanpassingsstoornis, burn-out of overspanning. Hij maakt daarin géén onderscheid tussen deze drie aandoeningen. De afgelopen periode is er veel discussie geweest of deze drie begrippen samengevat moeten worden binnen één zorgstandaard.

Herziening zorgstandaard
Op basis van deze discussie heeft Akwa GGZ besloten deze zorgstandaard binnenkort te herzien. De herziening start met consensusvorming over positionering van overspanning en burn-out in de zorgstandaard.

Jouw mening telt!
Akwa GGZ heeft een vragenlijst ontwikkeld om professionals de mogelijkheid te geven hun mening te geven over dit aspect en de aanpassing van de zorgstandaard. Wanneer je jouw mening hierover wilt geven, verzoeken NVGzP en Akwa GGZ jou de vragenlijst in te vullen.