Vraagtekens bij ZZP-constructie opleidelingen

20-01-2021

Een aantal leden heeft de NVGzP gevraagd of de ZZP-constructie voor opleidelingen die een opleiding (gaan) doen voor psychotherapeut, gz-psycholoog of klinisch (neuro)psycholoog, wettelijk mogelijk is in verband met de wetgeving omtrent arbeidsrelaties en ZZP-schap (wet DBA). 

Er is inmiddels een uitspraak van de belastingdienst hierover; deze oordeelt nu dat deze ZZP-constructie voor dergelijke opleidelingen onwettig is. Daarom adviseert de NVGzP haar leden niet akkoord te gaan met dergelijke constructies, hoe aanlokkelijk deze wellicht zijn.

ZZP-constructie
De ZZP-constructie wordt al langer aangeboden aan opleidelingen, met name binnen (kleinere) vrijgevestigde praktijken. De voordelen van het inhuren van een ZZP’er is dat je geen loonbelasting, verzekeringen of vakantiegeld hoeft te betalen. De ZZP’er is hier namelijk zelf verantwoordelijk voor. Ook kosten voor een werkplek en werkbenodigdheden zijn niet aan de orde.

Wet DBA
de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) voorkomt dat schijnconstructies mogelijk zijn, waarbij een werknemer als ZZP’er wordt ingehuurd, terwijl er wel degelijk een arbeidsrelatie is en deze werknemer in loondienst zou moeten werken. Loondienst heeft drie kenmerken: werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en een beloning. Wordt aan alle kenmerken voldaan? Dan is sprake van loondienst. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Oordeel belastingdienst
De belastingdienst beoordeelt dat de ZZP-constructie voor opleidelingen niet overeenkomt met de voorwaarden, zoals gesteld in de wet DBA. Daarom gaat het hier niet om een zuivere relatie tussen een opdrachtgever en een ZZP’er, maar over een arbeidsrelatie met werkgeversgezag en dito organisatie en bekostiging. Vanuit dit standpunt is de voorgelegde ZZP-constructie in deze onwettig.

Negatieve gevolgen ZZP-constructie
Het is bij dergelijke constructies dus een groot risico dat de belastingdienst oordeelt dat er sprake is van werken in loondienst en een naheffing loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet oplegt aan de werkgever, eventueel met een boete. Daarbij kan ook de opleidingsplaats in gevaar komen.

Brief belastingdienst
De brief van de belastingdienst kun je hier lezen.