Vraag van de week

03-02-2021

Wekelijks publiceren de NVGzP en de RINO Zuid een vraag en wetenschappelijk artikel over het werkgebied van de psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en de orthopedagoog generalist. De vragen zijn gericht op wetenschappelijke kennis en opgesteld door experts uit het werkveld.

Klik hier voor de meest recente vraag.