Voortgangsbrief Jeugd

23-06-2021


Het ministerie van VWS heeft onlangs een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. In deze brief worden diverse ontwikkelingen aangegeven.

Extra financiële middelen
Uiteraard start de brief met de extra gelden die beschikbaar komen voor de jeugdhulp na uitspraak van de arbitragecommissie. Zoals meerdere organisaties in de jeugdhulp hebben aangegeven, is geld echter niet voldoende. De komende jaren zal met de extra financiering het jeugdstelsel verder geprofessionaliseerd moeten worden, willen we deze sector in deze vorm toekomstbestendig maken. Dat is een hele uitdaging. Niet voor niets zijn er alweer partijen die lobbyen om de K&J-ggz weer onder te brengen binnen de Zorgverzekeringswet.

Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd
Het programma Zorg voor de Jeugd loopt dit jaar af. De afgelopen jaren zijn binnen de jeugdhulp vanuit het programma diverse producten ontwikkeld. Deze zijn allemaal te vinden op  de bijbehorende  website. Naast de laatste ontwikkelingen, beschrijft de stuurgroep van het programma dat het programma heeft bijgedragen aan de transformatie, maar dat deze nog in volle gang is en de komende jaren nog veel ontwikkelingen nodig zijn.

De voortgangsrapportage kun je hier vinden.

CBS: daling jeugdhulpgebruik
Voorlopige cijfers van het CBS over het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering geven aan dat in 2020 minder gebruik is gemaakt van deze zorg en ondersteuning. Uiteraard wordt de coronacrisis aangehaald, maar ook de financiële situatie van deze sector zal deze dalende cijfers kunnen verklaren.

Beschrijving diverse initiatieven
De rest van de brief beschrijft diverse initiatieven op basis van diverse moties en toezeggingen in de Tweede Kamer. Ook wordt de sluiting van de Hoenderloo Groep aangehaald.

Brief
De brief van het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer kun je hier vinden.