Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer

13-03-2019

De Wet BIG wijzigt op een aantal onderdelen per 1 april 2019. Een van die aspecten is de verplichting voor BIG-geregistreerde zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal voorlopig niet handhaven op het niet zichtbaar vermelden van een BIG-nummer.

Diverse branche- en beroepsverenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen de administratieve lasten en korte implementatietermijn. Op dit punt zal nog nader overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie. Uit het overleg volgt mogelijk een aanpassing op de (inwerkingtreding van de) wetgeving.

Daarom heeft het ministerie van VWS de inspectie verzocht voorlopig nog niet te handhaven op het niet zichtbaar vermelden van het BIG-nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de invoering. Achtergrond van de wijziging is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. Nu is het vaak heel moeilijk voor een patiënt om een BIG-geregistreerde professional terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een BIG-geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is.

NB: n.a.v. het overleg op 22 maart 2019 tussen het ministerie van VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie: het gaat om ingewikkelde materie, daarom zal er vervolgoverleg plaatsvinden. Doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor implementatie. De partijen streven ernaar om binnen enkele maanden tot een oplossing te komen.