Vooraankondiging subsidieoproepen ggz-onderzoek

15-03-2018Eind maart stelt het Onderzoeksprogramma GGz 2 subsidieoproepen open voor ggz-onderzoek. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 8 mei 2018, 14.00 uur. Naar verwachting volgen er in 2018 geen andere subsidieronden van het Onderzoeksprogramma GGz.

Onderzoek naar risicoprofielen en verklarende mechanismen
In de subsidieronde ‘Middellanglopend onderzoek naar risicoprofielen en verklarende mechanismen’ kunt u subsidie aanvragen voor projecten met een looptijd van maximaal 5 jaar. Het maximaal aan te vragen budget per aanvraag is € 500.000,-. Met het beschikbare budget voor deze subsidieronde kunnen ongeveer 6-8 projecten worden gehonoreerd.

Praktijk- en postdocfellows
Jonge onderzoekers kunnen in de subsidieronde ‘Fellowship ggz 2018’  een persoonsgebonden subsidie aanvragen voor een praktijkfellowship of een postdocfellowship. Een praktijkfellow is werkzaam als behandelaar in de ggz en een postdocfellow doet reeds onderzoek naar de ggz. Het onderzoek richt zich op vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de ggz. De projecten hebben een looptijd van 3 tot 5 jaar met een maximaal subsidiebedrag van € 300.000,-. Met het beschikbare budget voor deze subsidieronde kunnen ongeveer 5 projecten worden gehonoreerd.

Informatiebijeenkomst 5 april
Wilt u meer informatie over de subsidieoproepen van het Onderzoeksprogramma GGz? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdagochtend 5 april om 09.30 uur in Den Haag. U kunt zich hiervoor aanmelden via het online aanmeldformulier.

Meer informatie