Volwassen beroep, volwassen voorwaarden

06-02-2019

 

Het is heel vroeg in de ochtend als ik opsta om mij klaar te maken voor een overleg in Utrecht.  Als avondmens vraag ik mij af waarom ik het zo bedacht heb om zo vroeg af te spreken. Vandaag hebben we vanuit de NVGzP een overleg gepland met de FBZ. “De FBZ; wat is dat?” vroeg een vakgenoot laatst toen ik erover vertelde (en als ik eerlijk ben moest ik ook de NVGzP uitleggen “je bedoelt de FGzPt?”). De FBZ is een werknemersorganisatie voor hoog opgeleide professionals in de zorg. De NVGzP is hier sinds kort lid van en daarom zet de FBZ zich nu ook in voor de arbeidsvoorwaarden van NVGzP-beroepen. Als klinisch psycholoog in het werkveld ben ik, nadat ik opgeladen terugkwam van een sabbatical, mij gaan inzetten vanuit de NVGzP voor de belangenbehartiging.

Cao-onderhandelingen
Eenmaal onderweg kijk ik toch wel uit naar het overleg. Ik heb een lange treinreis voor de boeg en daardoor gelukkig ruim de tijd om mij voor te bereiden. Vandaag gaan we overleggen over de input vanuit de NVGzP voor de cao-onderhandelingen. Maar daarnaast staat ook een voor ons belangrijk onderwerp op de agenda; de inschaling. Met als eerste stap de inschaling van de psychologisch specialisten; de klinisch (neuro)psychologen. Gezien de ontwikkelingen van onze specialismes, hebben we heel wat te bespreken.

Korte levensloop
Wij hebben als erkende specialismes van de gezondheidszorgpsychologie in de wet BIG nog maar een korte levensloop. De klinisch psycholoog wordt vanaf 2006 erkend en de klinisch neuropsycholoog vanaf 2008. Ons beroep heeft sindsdien een grote ontwikkeling doorgemaakt. Toen ik net startte als klinisch psycholoog in 2008, moest ik bijvoorbeeld elke keer opnieuw mijn beroep uitleggen. Niet alleen aan familie en vrienden, maar ook op mijn werk. En ik heb zelfs eens aan een sollicitant op de functie klinisch psycholoog moeten uitleggen dat het feit dat zij afgestudeerd was in de klinische psychologie, haar nog geen klinisch psycholoog maakte. Nu we toch even op dat spoor van de afgestudeerde psychologen zitten, zou ik er bij deze heel graag voor pleiten om de term ‘basispsychologen’niet meer te hanteren. Met die term wek je mijns inziens ten onrechte de indruk dat er sprake is van een basis BIG-beroep, zoals de basisarts (en de GZ-psycholoog). Afgestudeerde psychologen zonder BIG-registratie zou ik derhalve liever ‘master psychologen’ noemen.

Volwassen
Terugkomend op onze levensloop. Wij zijn inmiddels als beroep van de psychologisch specialisten volwassen geworden. Er is een veelheid aan verzwarende taken bij gekomen die passen bij onze expertise. Voorts weten andere partijen zoals verzekeraars steeds beter wat ons beroep inhoudt. Zo zag ik in mijn eigen verzekeringsvoorwaarden staan: “tweedelijns GGZ is zorg die geleverd wordt door klinisch psychologen/psychiaters” . Alhoewel niet helemaal volledig, is het een grote stap in de goede richting. Ook zijn taken en verantwoordelijkheden steeds meer geformaliseerd, zoals bijvoorbeeld in het kwaliteitsstatuut GGZ.

Met deze ontwikkeling en verzwaring van de functie, hoort een passende inschaling en arbeidsvoorwaarden. Gelijkwaardig aan de andere postacademische BIG-specialisten. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. In de reacties die werden gegeven n.a.v. de vraag vanuit de NVGzP voor input van de cao-inventarisatie van de FBZ, was dit een terugkerend thema.

Dezelfde benadering geldt vervolgens ook voor voorwaarden voor de functie van GZ-psycholoog en postmaster psychologen (in opleiding).

FBZ
Bij het overleg bij de FBZ is er ruimte de ontwikkelingen door te spreken en concrete vervolgafspraken te maken. Als eerste ten aanzien van de cao-onderhandelingen. Ik vind het boeiend om te ervaren hoe het gaat in het landelijke speelveld van belangen. Wat is al wel mogelijk om mee te nemen in de komende onderhandelingen en wat nog niet?

Verder merk ik dat de bespreking van de ontwikkeling in onze functies inzicht en verdieping geeft. Hierop konden vervolgacties worden afgesproken.

Het is een constructief begin van samenwerking met een heel netwerk van betrokken NVGzP-leden. Er wordt samengewerkt om te zorgen dat de FBZ de juiste informatie heeft om onze belangen te behartigen.

En het is ook een tweerichtingsverkeer. Er blijkt namelijk ook al veel in de cao te zijn geregeld waar wij profijt van kunnen hebben. Daarbij komt de mogelijkheid naar voren om dit in het onderwijs aan psychologen in verschillende fasen mee te nemen.

In de middag maak ik mij op om weer terug naar huis te keren. Het was het vroege opstaan waard.

Boukje Lobbrecht,
klinisch psycholoog en werkzaam in het ziekenhuis