vLOGO omarmt Gepersonaliseerd Opleiden

27-12-2016

vLOGO start in januari 2017 met het project Gepersonaliseerd opleiden in de Gz-opleiding. Nu de GZ-opleiding competentiegericht is ingericht en op elke locatie in het land ook zo wordt uitgevoerd, is het mogelijk om beter rekening te houden met de individuele verschillen tussen opleidelingen.

In de vLOGO-bestuursvergadering van 8 december jl. hebben de gezamenlijke opleidingsinstellingen besloten een projectteam aan te stellen dat uitvoering gaat geven aan het project Gepersonaliseerd Opleiden. Uitgangspunt zal zijn om kennis en ervaring van opleidingsdeelnemers beter te waarderen en opleidelingen de mogelijkheid te bieden om keuzen te kunnen gaan maken in het volgen van (een deel van) het onderwijs/modules. Personalisering van de opleiding moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de Gz-opleiding; er mag geen kwaliteitsverschil ontstaan in het eindniveau van de opleiding (of tussen het eindniveau van de verschillende opleidelingen).

Hoofdopleiders hechten aan de vorming van de beroepsidentiteit en achten daarvoor de doorlooptijd van 2 jaar essentieel. Het theoretisch en praktisch deel van de opleiding kan voor ervaren en goed opgeleide basispsychologen en orthopedagogen waarschijnlijk in minder uren worden gedaan en tegen lagere kosten. Een periode van 2 jaar blijft noodzakelijk voor het opleiden tot een generalistische beroepsidentiteit.

Het project start 1 januari 2017 en zal worden uitgevoerd olv prof. dr. Theo Bouman (hoofdopleider GZ, PPO Groningen), dr. Jan-Wilm Delicat (adjunct-directeur Radboud CSW) en projectleider dr. Karin Hendriks (Manager afdeling BIG-opleidingen, RINO Groep, Utrecht). Het project loopt geheel 2017.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.