Vijftienduizendste gz-psycholoog

07-04-2013

Afgelopen week is de vijftienduizendste gz-psycholoog ingeschreven in het BIG-register. Een nieuwe mijlpaal voor de beroepsgroep, precies in de week dat de gz-psycholoog vijftien jaar bestaat.

De gezondheidszorgpsycholoog werd per 1 april 1998 opgenomen in de wet BIG. Op dit datum werd ook het Besluit gezondheidszorgpsycholoog van kracht, waarin de opleidelingsvoorwaarden voor het beroep staan beschreven.

Ter gelegenheid van dit vijftienjarig bestaan vindt op 20 september een groot jubileumcongres plaats, georganiseerd door de NVGzP en de opleidingsinstellingen.

Met vijftienduizend beroepsbeoefenaren is de beroepsgroep van gz-psychologen groter dan die van huisartsen of tandartsen. Overigens zijn de cijfers wel enigszins vertekend: lang niet alle gz-psychologen zijn werkzaam in de gezondheidszorg.

Van de vijftienduizend gz-psychologen zijn er 2.171 geregistreerd als specialist: 2.056 klinisch psychologen en 115 klinisch neuropsychologen.

Inmiddels is bijna 75% van de gz-psychologen vrouw. Van de klnisch psychologen is dit 65%, van de klinisch neuropsychologen 57%.

Bron: BIG-register

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.