Video zorgstandaarden in de praktijk

16-06-2017

Wat betekenen de zorgstandaarden in de praktijk van de professional?

Deze nieuwe animatie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz legt dat uit.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

Hoe zorgstandaarden bijdragen aan goede geestelijke gezondheidszorg, ziet u in de introductievideo van het NKO.