VGZ: Selectieve inkoop Basis GGZ voor 2016 van de baan

01-07-2015

zorgverzekeraars

VGZ heeft besloten in 2016 af te zien van selectieve inkoop voor de Basis GGZ. Dit blijkt uit informatie die wij ontvingen van een lid dat aangesloten is bij de zorgmakelaar

Eerder had VGZ aangekondigd voor 2016 selectief in te willen kopen voor de behandeling van angst-, depressieve en somatoforme stoornissen. Dit betekende dat verzekerden met een budgetpolis deze zorg alleen nog vergoed kregen als deze zorg wordt geleverd door een select aantal aanbieders, die voor deze stoornissen door VGZ waren gecontracteerd. In de standaardinkoopcontracten met andere aanbieders werd de zorg voor deze stoornissen aan patiënten met een budgetpolis uitgesloten, tenzij de patiënt werd doorverwezen door een wél voor deze zorg gecontracteerde aanbieder.

De voorgenomen selectieve inkoop stuitte op veel verzet vanuit het veld. Vooral angst- en depressieve stoornissen vormen een groot onderdeel van de zorg in de Basis GGZ. De beoogde selectieve inkoop zou dan ook verregaande consequenties hebben voor gz-psychologen in de Basis GGZ. Enkele partijen vroegen zich zelfs af of de beperking wel rechtmatig was. In reactie op dit verzet heeft VGZ inmiddels besloten dat selectieve inkoop voor de Basis GGZ in 2016 te laten vervallen. Voor de gespecialiseerde GGZ kan nog wel sprake zijn van selectieve inkoop.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.