VG VIPP voor alle vrijgevestigde GGZ professionals

18-02-2021

Programma VG VIPP helpt vrijgevestigde ggz-professionals met het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens met patiënten via MedMij.

VG VIPP staat voor: VrijgeVestigde ggz Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Dit is een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om informatie-uitwisseling tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten te bespoedigen. Deelnemende softwareleveranciers zorgen ervoor dat dit technisch mogelijk is en het programmabureau helpt vrijgevestigde ggz-professionals met deze digitale transformatie middels diverse activiteiten en informatiemateriaal.

Het zorglandschap ontwikkelt zich razendsnel. Een belangrijk terugkerend thema is digitalisering in de zorg, ook binnen de vrijgevestigde ggz-sector. Het programmabureau heeft een aantal trends geïdentificeerd die op jou afkomen en waarbij het programmabureau VG VIPP je gaat ondersteunen om op voor te bereiden.

Klik hier voor de actiekaart VG VIPP voor alle vrijgevestigde ggz-professionals

De komende jaren wordt verwacht dat elektronische uitwisseling van gegevens tussen patiënten en zorgverleners enorm zal toenemen. Daarnaast vindt er steeds meer netwerkzorg plaats, waarbij uitwisseling tussen zorgverleners en hergebruik van gegevens centraal staat. Een derde trend is dat er steeds vaker digitale middelen worden ingezet in het zorgproces ten behoeve van de kwaliteit van zorg en administratieve lastenverlichting.

Om vrijgevestigde ggz-sector te ondersteunen bij het uitwisselen van gegevens tussen ggz-professionals en patiënten, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie beschikbaar gesteld. Deze VG VIPP regeling is enerzijds gericht op de softwareleveranciers van EPD’s om de benodigde aanpassingen in hun software te maken en anderzijds om vrijgevestigde ggz-professionals te ondersteunen bij deze digitale transformatie.

Het programmabureau VG VIPP organiseert vanaf 2021 diverse activiteiten om vrijgevestigde ggz-professionals te informeren over digitale gegevensuitwisseling en de gevolgen voor hen en voor patiënten.