Verwijsafspraken GGZ

17-03-2021

Sinds vorig jaar gelden de nieuwe verwijsafspraken binnen de GGZ. Met deze verwijsafspraken zijn we weer teruggegaan naar het principe dat een verwijzing een toegang is tot de GGZ.

De termijn waarbinnen de huisarts moet worden geïnformeerd als de verwijsbrief ontbreekt (zoals bij een crisis of gedwongen opname), is nu 60 dagen.

Alle regels voor doorverwijzing zoals tussen GGZ-instellingen, bij verandering van financiering of echelon, zijn vervallen. Daarvoor is geen nieuwe verwijsbrief of een bericht naar de huisarts meer nodig. Wel moet de huisarts minimaal 1x per jaar in een beloopsbrief worden geïnformeerd over de voortgang.

De geldigheidstermijn van de verwijsbrief is 9 maanden, voor de periode tot de aanmelding, dus niet tot het eerste contact. Hiermee wordt voorkomen dat patiënten na een lange wachttijd opnieuw naar de huisarts moeten.

De verwijsafspraken zijn vervat in een duidelijk schema. Ook criteria voor een rechtmatige verwijzing zijn duidelijk aangegeven. Daarnaast is er een toelichting toegevoegd om de verwijsafspraken te verhelderen.

De verwijsafspraken binnen de GGZ kun je hier vinden.