Deel je ervaringen via Vertelpunt Zorg voor de Jeugd

29-05-2019Om de Jeugdhulp van morgen te verbeteren, wil het actieprogramma Zorg voor de Jeugd via een online vertelpunt een groot aantal persoonlijke ervaringsverhalen ophalen; van ouders, van jeugdigen én van professionals in de Jeugdhulp. Om daar vervolgens rode draden uit te halen en er samen met betrokkenen betekenis aan te geven en verbetervoorstellen uit af te leiden.

Monitoring draagt bij aan het signaleren en formuleren van verbeteracties in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (samen te noemen: Jeugdhulp). Naast feiten en cijfers, is men op zoek naar de verhalen achter de cijfers. Met de methode ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’ worden deze verhalen getoond. Het gaat om de persoonlijke verhalen van de mensen voor wie Jeugdhulp is bedoeld: jeugdigen en hun ouders en verzorgers. En ook om de verhalen van de professionals die werken in de Jeugdhulp.

Jouw hulp is nodig om grote aantallen ervaringen te verzamelen, hier betekenis aan te geven en te komen tot verbetervoorstellen. Hoe meer jeugdigen, ouders en professionals verhalen
delen, des te diverser en rijker het beeld! Je kunt je ervaringen met de jeugdhulp delen via het Vertelpunt Zorg voor de Jeugd.

In de flyer vind je meer informatie over doel, methode en FAQ’s.