Vertegenwoordiging via FBZ

27-06-2018


Vanaf 1 januari 2019 zijn NVGzP-leden die in dienstverband werken, via de FBZ vertegenwoordigd aan de onderhandelingstafels waar (collectieve) afspraken tussen werkgevers en werknemers worden gemaakt. Met de aansluiting van de NVGzP wordt de FBZ in verschillende sectoren de grootste werknemersvertegenwoordiger aan de cao-tafel.

De aansluiting verloopt volgens plan. Vanaf januari zullen alle NVGzP-leden het FBZ-nieuws ontvangen dat voor hun cao van belang is. Intussen wordt een NVGzP-lid afgevaardigd naar de Algemene Vergadering van de FBZ en zoeken we leden voor de diverse klankbordgroepen die meedenken over de onderhandelingsagenda. Daarvoor volgt binnenkort een formele oproep.

Door de aansluiting kun je in veel gevallen (een deel van) je NVGzP-contributie door je werkgever laten vergoeden. Klik hier voor een overzicht van de cao’s waar dit voor geldt en informeer bij je ondernemingsraad of hiervoor een voorziening is getroffen in jullie werkkostenregeling.

Overigens kunnen ook leden die geen werkgever hebben een deel van hun contributie laten vergoeden, namelijk via de belastingdienst.